Adres sporthal:

Herman Gorterstraat 5

8561BR Balk

0514-854257

 

Contactgegevens bestuur/commissies:

Het Bestuur

Voorzitter

Yke van der Wal

06-41454046

Voorzitter@dbs-balk.nl

 

Secretariaat

Ingrid Rienstra

0514-603703

secretariaat@dbs-balk.nl

 

Penningmeester

Piet Rienstra

Penningmeester@dbs-balk.nl

 

Algemeen Lid: Technische Commisie

Kees Bergsma

06-83029388

Bestuur@dbs-balk.nl

 

Algemeen Lid: Jeugdzaken

Jan Peter Rienstra

06-42069650

Jeugdzaken@dbs-balk.nl

 

Algemeen Lid: Communicatie en Website

Douwe Minkema

06-24442953

douwe@dbs-balk.nl

 

Algemeen lid: Activiteiten commissie

Anskje Pietersma

06-51366616

activiteiten@dbs-balk.nl

  

Jeugdbestuur

Hendrika van der Weit (Voorzitter) 06-20519118

Paul Rienstra 06-43497686

Eeuwerenske v/d Zee

Paulien Verburg 06-23923275

Jeugdbestuur@dbs-balk.nl

 

De technische commissie

Sjouke Stapersma voorzitter 06-20442690

Niels v.d. Linden

Talitha de Groot

Menno de Boer

Kees Bergsma

TC@dbs-balk.nl

 

Sponsorcommisie

1. Yke van der Wal (interim voorzitter) tel: 06-41454046

2. Sjouke Stapersma (interim lid)

3. Paul Rienstra (interim lid)

sponsors@dbs-balk.nl

 

Wedstrijd/scheidsrechterszaken

Wedstrijdsecretariaat:

Rudi Agricola (uitslagen wedstrijden)

Uitslagen@dbs-balk.nl

Rudi Agricola (wedstrijd formulieren Regio en zaalwachtschema)

Wedstrijdsecretariaat@dbs-balk.nl

 

Arbitrage:

1. Vacant (Jan peter Rienstra (interim)

Arbitrage@dbs-balk.nl

 

Activiteitencommisie

Sharon Werkhoven

Rochelle van der Veen

Renate Sprik

Esther Hospes

Activiteiten@dbs-balk.nl

 

Geraniumactie:

Annie Jager

Martin Hogeveen

Geramiums@dbs-balk.nl

 

Materiaalcommissie

Anita Hempenius (kledingbeheer)

Jan Peter Rienstra (ballenbeheer)

Materiaal@dbs-balk.nl

 

Commissie van beroep

Lies Paques

Fred Haarsma

Sylvia Prins

Commissievanberoep@dbs-balk.nl

 

Website/Nieuwsflits

Website:

Douwe Minkema

Website@dbs-balk.nl

 

Nieuwsflits:

Douwe Minkema 

Ankemarije Dam (opmaak)

nieuwsflits@dbs-balk.nl

 

Kascommissie

Veronique van der Weit

Roelof Wielenga

Tanja Zwart

Kascommissie@dbs-balk.nl

 

Ledenadministratie

Niels van der Linden
0514 - 604305 of 06 - 23754177

ledenadministratie@dbs-balk.nl

 

 

sponsors

Facebook

DBS Webshop

dbsbalkherentshirtluxeroodwit

Klik op het shirt om naar de Webshop te gaan.

 

Check HIER de acties!

Twitter

sponsors